יציאת מצרים, גרסת 2023

לכל דור יש מצרים משלו. עבדים היינו לפרעה ויצאנו מארץ מצרים במסע שארך 40 שנים, וזה היה רק הקדימון. כולנו יודעים היטב שנדודים, מלחמות וקשיים נותרו מנת חלקנו. תמיד היו, המשך →